Despre proiect


Proiectul are ca temă pregătirea tinerilor pentru piața muncii, i.e. înzestrarea tinerilor cu instrumente care sa le permită sa facă o alegere bine fundamentată (responsabilă) în ceea ce priveste pregătirea și orientarea către o anumită carieră, cât și capacitarea lor cu anumite competente indispensabile pentru a patrunde pe piata muncii.

Alegerea acestei teme nu este una întâmplătoare, dat fiind contextual European și național în ceea ce privește angajabilitatea tinerilor. Tinerii rămân cel mai frecvent în afara pieței muncii, obțin joburi part-time și sunt prost remunerați.

Strategia UE pentru tineret, Strategia UE 2020 și Cadrul European reînnoit pentru educație își propun să elimine din handicapurile pe care tinerii le au pe piața muncii prin oferirea de soluții diverse (crearea unui număr mai mare de oportunități în domeniul educației și ocupării forței de muncă, o mai bună pregătire a tinerilor pentru piața muncii și cooperare europeană consolidată în activitățile de tineret)iar proiectul nostru se încadrează în această direcție.

Astfel, nevoilor și problemelor identificate în cadrul proiectului de față li se va răspunde cu obiective stabilite și rezultate așteptate. Nevoile și problemele identificate sunt specifice tuturor tinerilor din spațiul comunitar, deci problematica și abordarea din cadrul acestui proiect au potențialul de a fi relevante pentru orice tânăr și orice organizație de tineret din UE chiar. Problemele și nevoile sunt:

-nivelul crescut al șomajului în rândul tinerilor și volatilitate pieței muncii pentru tinerii (numărul șomerilor sub 25 de ani este dublu față de numărul șomerilor de peste 25 ani- Report 2014 European Youth Forum)

-absența unor competențe necesare pentru a obține o bursă, o slujbă, etc (tinerii nu știu cum să se prezinte în fața unui evaluator sau a unui potențial angajator)- 40% dintre angajați consideră că tinerii nu știu să se prezinte la un interviu-Youth Unemployment-What Business Can Do-2011

– informarea precară asupra drepturilor și libertăților tinerilor in UE  și a oportunităților din UE (îndeosebi pe piața muncii)- Concluziile Consiliului UE dec. 2014

– o relaționare incipientă cu tineri din alte țări și alte culturi (în ciuda deschiderii pieței muncii comunitare doar 7% dintre tineri sunt înrolați într-o universitate străină OECD- Education at a Glance 2013)

– excluziunea socială ca problemă majoră în rândul tinerilor (tinerii care provin din mediul rural sau din medii cu oportunități reduse sunt expuși unui potențial de excluziune extrem de ridicat)- o treime din tinerii europeni sunt expuși riscului de excluziune- Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work-2013